سمپاشی 100% تضمینی

ضمانت نامه کتبی

سموم خارجی

(سرزیس سراسر تهران)

 

شمیرانات…...22509070

مرکز.......…..….88521555

شرق..............77210009

جنوب............. 77812127

سمپاشی 100% تضمینی

با مجوز های لازم

 

 

شمال….................22874472

شمال غرب.......…..….88028468

شمال شرق..............77416510

جنوب شرق.............. 33102605

مشاوره...............09121242370

سمپاشی بدون بو و لک

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

 

 

صادقیه.....................44244315 انقلاب…................66412935 میرداماد .................22222081 شهرک غرب.........….88630123

شرق.................... 77555333

 

 

 

 

سم گستر افق

بامجوز رسمی از وزارت بهداشت

واحدی 18 هزار تومان

بدون بو و لک

 

مرکزی................66601612

صادقیه.......…..….44254145

پاسداران............22361449

ونک..................88575414

 

 

سمپاشی

 

سمپاشی ممتاز

 

ریشه کنی کلیه حشرات و

جانوران موذی،سوسک،ساس

پشه،مارمولک،موش و ....

با سموم خارجی و ترکیبی

با تضمین 100%

شبانه روزی

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

 

شمال................22902890

شرق…........…....77240838

شمال شرق….....26313914

غرب….........…....44012040

شمال غرب.........88571745

 

 

 

سمپاشی 100% تضمینی

ضمانت کتبی+سموم ترکیبی

با مجوز رسمی و کادر مجرب

 

 

سعادت آباد…..........22133869

شهرک غرب.......…..….88524620

ونک..........................88910306

پونک........................ 44873831

صادقیه......................44426351

آزادی........................66931770

تهران بزرگ

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

سموم خارجی و ترکیبی با ضمانت

 

شمیرانات….........…...22429030

شهرک غرب......…..….88075404

گیشا.......................88286603

پونک....................... 44491773

صادقیه.....................44015667 المپیک …...........…....44746650

آزادی.......................66353855

 

 

سمپاشی شمیرانات

ضمانت نامه کتبی+سموم خارجی

بزرگترین شرکت در

 شمال شهر

 

تجریش................22002311

اقدسیه.......…..….22264566

زعفرانیه...............22303760

الهیه...................22002312

میرداماد...............22264566

ونک....................88623497

سمپاشی 100% تضمینی

زیر نظر کارشناس حشره شناسی

با استفاده از بهترین سموم خارجی و ریشه کنی کامل و تضمینی سوسک،موش

موریانه، ساس

22429420

22632033

22642949

44069917

77246473

شبانه روزی  86010241

 

سمپاشی 100% تضمینی

 

ضمانت نامه کتبی،سموم خارجی

ریشه کنی انواع حشرات موزی

 

22774402

77284148

88434776

سمپاشی آرامش

با مجوز رسمی

ضمانتنامه کتبی و سموم خارجی

 

 

تجریش…..............22743319

نیاوران...........….22344855

ونک،ملاصدرا.........88624732

شهرک غرب.........88624689

سمپاشی پاک

«طبق تعرفه وزارت بهداشت»

( بدون ظرر به انسان )

ضمانتنامه کتبی و سموم خارجی

 

 

تمام نقاط..................88754653

خط ویژه....................26326998

شبانه روزی................77280392

 

 

 

 

ساتراپ محیط ایرانیان

100% تضمینی

با مجوز رسمی از

 وزارت بهداشت

سوسک،پشه،ساس،موش

بدون بو لک و جابجائی

 

تمام نقاط............66570054

صالحی.........09193408474

سم گستر زرین

 

با پیشرفته ترین دستگاه ها

شبانه روزی – تمام نقاط

 

شمال……............26314406

ونک..............….88198415

صادقیه.…….........44588425

مرکزی.................66084373

 

سمپاشی تک

 

زیر نظر کارشناس

حشره شناسی پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی

 

با استفاده از سموم گیاهی

 

سرویس سراسر تهران و حومه

 

77131422

77131423

سمپاشی سامان

 

 100% تضمینی

 

ضمانت کتبی با سموم آلمانی

بدون لک و بدون بو

شبانه روزی

 

 

حتی ایام تعطیل.....664282319

تمام نقاط.............66903987

 

سمپاشی پایتخت

شرکت با سابقه و مطمئن

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

سموم ترکیبی بدون بو و رنگ

با ضمانت 100%

تجریش…..........…...22706730

نیاوران.............….22800223

پاسداران................22946301

شریعتی.................22281238

سعادت آباد.............22092716

ونک.....….........…....88780323

یوسف آباد...............88067254

صادقیه...................44005700

پونک......................44448903

شهرک غرب............88362220

پارک وی.................22057217

 

«سمپاشی صدرا»

 

ضمانت نامه کتبی+سموم خارجی

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

 

 

تجریش......................22757533

سعادت آباد............….22131972

ونک،ملاصدرا...............88626518

پونک.........................44862877

 

آرش صبا

 

جهت اطمینان شما

هزینه 2 هفته بعد از انجام کار دریافت می شود

 

تمام نقاط 66428060

22264482

88425976

 

سمپاشی 100% تضمینی

ضمانت نامه کتبی

بامجوز وزارت بهداشت

سوسک،موش،ساس،پشه،موریانه

بدون بو و لک با سموم خارجی

 

شبانه روزی 66417702

22318372

44612721

 

سمپاشی 100% تضمینی

با ضمانت نامه کتبی

با مجوز رسمی وزارت بهداشت

سوسک،موش،موریانه،ساس

با سموم کاملا خارجی

بدون بو و لک

 

شبانه روزی  66454478

کلیه نقاط     88994328

سمپاشی 100% تضمینی

مبارزه با جانوران موذی خانگی

بامجوز وزارت بهداشت

سوسک،موش،ساس،پشه

با مدیریت شرکت افشان طاهر

 

شبانه روزی 55677396

22634607

44045630

 

سم پاشی امید

با ضمانت

بدون بو،لک و جابجایی

موش،ساس،سوسک

سموم آلمانی و ترکیبی

33028139

66606953

 

سمپاشی تخصص سوسک ریز رستوران ها

ساس ، موش

تضمینی

 

شبانه روزی   88209571

7772315

26127073

 

 

سمپاشی 100% تضمینی

بدون بو ، لک و جابجائی

با مجوز رسمی وزارت بهداشت

سموم آلمانی + ضمانت کتبی

 

شبانه روزی 66593128

شمال       22504352

جنوب        33873921

 

سمپاشی سبز نگار

تمام نقاط – شبانه روزی

با فرمول تخصص

سوسک،ساس،موریانه،موش

 

 

شمال…............22986642

غرب.......…....….44859227

شرق و مرکز......77158117

سمپاشی بدون لک و بو

سوسک،ساس،موش،پشه و...

100% تضمینی

بدون نیاز به تخلیه و جابجائی

با مجوز وزارت بهداشت

سموم آلمانی- حتی تعطیلات

 

 

شبانه روزی..........66969063

تمام نقاط…..........66974262

 

 

 

سمپاشی تضمینی

ضمانت کتبی+سموم بهداشتی

مجوز رسمی و کادر مجرب

 

اقدسیه...............22921365

تجریش...............22710713

شهرک غرب.........88621554

سعادت آباد.........22043368

100 درصدتضمینی

 

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت

دریافت وجه بعد از یک ماه از مجتمع های بزرگ

با ضمانت نامه کتبی

 

شبانه روزی..........22143932

سراسر تهران...….88963193

سمپاشی با ضمانت کتبی

 

 

سموم خارجی

 بدون لک و جابجائی

 

22823889

44522039

88906406

33714574

 

سمپاشی 100% تضمینی

 

با مجوز رسمی و معتبر

 

 

انقلاب…............66686647

شمیرانات…....….22228835

ولیعصر..............88807815

شرق................77780947

صادقیه..............44462353

سمپاشی TAZMIN

 

زیر نظر کارشناس حشره شناسی

بدون لک،بو و جابجائی

«با ضمانت نامه کتبی»

اعزام کارشناس به محل رایگان

 

 

شبانه روزی......22837261

خط ویژه…........22837136

 

 

 

سمپاشی آسیا

سوسک،ساس،موش،موریانه

زیر نظر کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی

دارای آزمایشگاه تخصص جهت ترکیب سموم خارجی

بدون لک و بو

بدون جابجائی

 

خط ویژه...............88501838

شبانه روزی...........22634460

 

سایت حراج ایران مکانی مناسب جهت تبلیغات

 و ارائه خدمات شما

 

 

HarajIran.net

Info@harajiran.net

09123402347

44600829