لوله بازکنی و تخلیه چاه

امین

 

بازدید رایگان

ولیعصر.....................88140400

ولنجک،زعفرانیه……....22004558

عباس آباد حومه…..….88000371

فرمانیه،قیطریه ……....22690990

سعادت اباد،شهرک... 22004558

نارمک،رسالت .......... 77607290

امیر آباد،گیشا........... 88140400

دولت،کاوه................ 22691990

غرب تهران ............... 44406491

ستارخان،آزادی.......... 66840108

پاسداران،شریعتی.......22880600

 

تکنیک

تخلیه چاه و لوله بازکنی

رفع بو و نم - ریزش چاه

 

شمال…...............22058227

عباس آباد.......…..….88745385

ونک،ملاصدرا.....…....88949024

غرب...................... 44966295

شرق......................77289380

سعادت آباد..............22058222

ظفر،میرداماد............22279769

پونک،اشرفی............44966295

7تیر،مطهری.............88745385

ولیعصر،فاظمی.........88949024

 

صداقت

لوله بازکنی و تخلیه چاه

رفع بو – ریزش چاه

 

مطهری،بهشتی……...88577866

نیاوران.............…..….22679276

صادقیه …...........…....44046274

شریعتی.................. 77158077

7تیر،کریمخان.............88577866

ظفر،میرداماد..............88140400

ونک،جردن.................22691990

کاشانی،فردوس.........44046274

پاسداران،حومه...........22679276

ولیعصر،فاظمی...........88577866

 

تهرانیان

تخلیه چاه،ترمیم چاه کهنه

100% تضمینی

40% تخفیف

پاسداران،دولت.........22256561

ونک،جردن.......…..….88616401

سعادت آباد،شهرک...88373858

رسالت،نارمک...........77240676

شریعتی،حومه..........22900612

سهروردی،7تیر..........88646678

ستارخان،آزادی..........66864141

پونک،اشرفی.............44855517

فردوس،کاشان..........44461008

ولیعصر.....................88646675

مولوی،شوش............55787800

 

 

تخلیه چاه

و

لوله بازکنی

 

لوله بازکنی

پیشگام

سعادت آباد...............22051944

شریعتی،ظفر.........….22006764

قیطریه،فرمانیه...........22649449

ولیعصر،فاطمی.......... 88612560

شهرک و حومه...........88580105

الهیه،جردن................22051944

رسالت،نارمک.............77961080

ونک،گاندی.................88614102

آزادی،ستارخان...........66069719

فردوس،کاشانی..........44049158

پونک،سردار................44471748

شهران،شهرزیبا..........44351005

 

لوله بازکنی و تخلیه چاه

پدیده

رفع بو   لایروبی    ریزش

(نرخ اتحادیه)

عباس آباد...............88881954

شمیرانات……..........22919715

ولیعصر.............….88881954

شریعتی.……..........22399926

صادقیه...................44213644

سعادت آباد.............22399926

تهرانپارس...............86021083

پاسداران.................22919715

ونک،جردن ..............88881954

ظفر،میرداماد............22919715

7تیر،مطهری.............86021083

 

عدالت

تخلیه چاه و لوله بازکنی

رفع بو و نم - ریزش چاه

(نرخ دولتی)

عباس آباد….........88476690

ظفر،میرداماد.......…..22638903

صادقیه...............44016643

ولنجک،زعفرانیه......22058604

ولیعصر،فاطمی...... 88173458

نیاوران..................22638903

7تیر،مطهری...........88476690

سعادت آباد............22058604

شریعتی،دولت.......22638903

ونک،جردن.............88173458

کل غرب................44016643

 

منصف

لوله بازکنی و تخلیه چاه

رفع بو – ریزش چاه

 

شمیرانات…..................22570122

تهرانپارس.............…..….77592746

صادقیه.....…...........…....44833889

شریعتی...................... 22570122

مطهری،بهشتی.............88988341

پونک،اشرفی.................44833889

ونک،جردن....................22570122

7تیر،ویلا.......................77592746

یوسف آباد....................22679276

ولیعصر.........................88988341

 

TALASH

تخلیه چاه،ترمیم چاه کهنه

(نرخ دولتی)

 

تمام نقاط..............09121851231

شمیرانات..........…..….22893221

شهرک غرب...............22112931

مطهری،بهشتی.........88476886

تهرانپارس..................77574017

آفریقا........................88476887

غرب تهران.................44447824

صادقیه......................44447241

7تیر،سمیه.................77574017

شریعتی....................22893221

 

تکنو سرویس

تخلیه چاه و لوله بازکنی

ارزان – فوری - ارزان

شمیرانات…....22304155

نواب...............66891669

مطهری..........86026994

نارمک................77958346

رسالت...............77401740

تهرانپارس...........77429081

 

مدرن

لوله بازکنی و تخلیه چاه

رفع نم و بو - (نرخ دولتی)

ونک،جردن…............88414512

ظفر،میرداماد......….22622751

تهرانپارس..........…...88459768

شریعتی................. 22622752

7تیر،کریمخان...........88414512

طالقانی،بهار............88459768

عباس آباد...............88414512

 

لوله بازکنی امیر

تخلیه چاه با مکنده

40%تخفیف

 

پاسداران،شریعتی......22881290

هفت تیر،مطهری........88419146

نظام آباد،مطهری.......77574080

تهرانپارس،نارمک.........77372056

تمام نقاط.............09197403040

 

 

لوله بازکنی - تخلیه چاه

حفاری چاه و ریزش چاه

بازدید رایگان- شبانه روزی

 

میرداماد...............22862878

عباس آباد.........….88367595

ولنجک.................22502347

تهرانپارس.............77632139

مجیدیه،هروی.......22570622

کل غرب..............44827355

آرژانتین...............88447189

 

 

لوله بازکنی و تخلیه چاه

استادان

رفع بو  - لایروبی و ریزش

(نرخ دولتی)- (مشاوره رایگان)

 

تمام نقاط...............23301474

شمال…….............22890785

مرکز..............….88402518

غرب.……..............44216654

شرق....................77578933

 

*** 50% تخفیف ***

لوله بازکنی،تخلیه چاه،ریزش

درآوردن اشیاء از لوله با دستگاه

 

09198883535

 

 

لوله بازکنی بیواسطه

ارزان –ارزان  فوری

با 20 سال سابقه

 

09198338064

 

تخلیه چاه و لوله بازکنی

از همه جا ارزانتر

«شبانه روزی»

 

09128118065

لوله بازکنی سیار

ارزانتر از همه جا

فوری

 

09197703002

 

لوله بازکنی

 

به شرط (ارزان)

«با قیمت طی شده»

 

09392443361

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

40% تخفیف+100% تضمین

 

20 دقیقه کل تهران

 

امید 09101606022

 

 

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

شبانه روزی

ارزانتر از همه جا

کل تهران بی واسظه

 

09196998474

 

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

مستقیم با سرویسکار

شبانه روزی – فوری

 تمام نقاط

 

09127952243

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

بیواسطه (سیار)

50% تخفیف

تمام نقاط

 

09198101030

 

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

 

24 ساعته

 

 

77564242

لوله بازکنی

 

100% تضمین

 

سراسر تهران – شبانه روزی

50% تخفیف واقعی

 

09196415070

 

 

لوله بازکنی سیار

 

بیواسطه

(ارزانتر از همه جا)

فوری (شبانه روزی)

30% تخفیف

 

09197805020

 

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

بیواسطه – شبانه روزی

تضمینی – فوری

قیمت واقعی را از ما بپرسید

 

09123879560

لوله بازکنی

 

50% تخفیف

100% تضمین

20 دقیقه سراسر تهران

 

09198909072

 

لوله بازکنی بیواسطه

 

تضمینی – واقعا ارزان

20 دقیقه

 

غرب تهران  44400750

کل تهران  09198887090

ارزانتر همه جا

لوله بازکنی

 

بیواسطه – فوری

تمام نقاط – شبانه روزی

 

09193647050

 

 

لوله بازکنی

 

ارزان    ارزان

 

55% تخفیف

ارزانتر از همه جا(بی واسطه)

 

09197010105

 

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

بیواسطه – با ماشین بزرگ

50% تخفیف

تمام نقاط

 

09125189622

طهران  لوله بازکنی  طهران

 

50% تخفیف واقعی

شبانه روزی حتی تعطیلات

 

 

09199803830

 

تخلیه چاه – لوله باز کنی

 

با تانکر بزرگ – ارزان

بدون واسطه – فوری

 

09127171941

لوله بازکنی - تخلیه چاه

ریزش،حفرچاه،لایروبی

تمام نقاط.….........88583984

شمال شهر.............22774247

تهرانپارس،نارمک......77522722

جمهوری،انقلاب.......66840606

وحدت،جنوب ...........55144851

 

لوله بازکنی شبانه روزی

 

گیشا،یوسف آباد.......88038077

شمیران،الهیه.......….22778568

ملاصدرا،ونک.......…...88464763

تهرانسر،فتح............. 44518024

جمهوری،آزادی..........66885024

جنوب شهر................55139504

 

لوله بازکنی نرخ دولتی

 

 

شهرک غرب،حومه......88535201

جمهوری،انقلاب..........66896927

سهروردی،بهشتی.....88535201

شهدا،پیروزی.............33328699

ستارخان،گیشا...........66896927

وحدت،جنوب..............55732987

 

 

تخلیه چاه-لوله بازکنی

لوله کشی آب سرد و گرم

بنائی

تهرانپارس................77465046

بلوار ابوذر،افسریه.....33802656

17شهریور،شهدا......33148522

پیروزی....................33813636

شهر ری و حومه......55954144

 

 

 

لوله بازکنی 24 ساعته

 

 

آزادی،ستارخان......23301474

غرب تهران.............22890785

جمهوری،انقلاب.….88402518

جنوب،نازی آباد......44216654

شرق،پیروزی........77578933

سراسری.......09124932606

 

لوله بازکنی رویال

تخلیه چاه 40% تخفیف

مجیدیه،هروی.............22904074

پاسداران................….22686258

سعادت آباد،شهرک.....88655700

نارمک.......................77629265

کاشانی،فردوسی.......44483364

جمهوری،انقلاب...........66873329

آرژانتین،گاندی.............88655701

زعفرانیه،ولنجک...........22904074

امیرآباد،گیشا..............88410781

ونک،جردن،ظفر............88655700

آزادی،ستارخان............66090639

الهیه،قیطریه...............22239376

عباس آباد،7تیر............88410781

جنوب شهر..................55132888

 

«حتی ایام تعطیلی»

لوله بازکنی و تخلیه چاه

بدون خرابی درب چاه

لایروبی سپتیک و چاه با مکنده(ساکشن)

همت غرب...............44075567

شمیرانات……..........22245388

بلوار کشاورز............88841119

عباس آباد.…...........88844846

میداماد،نفت...........22245389

شریعتی،انقلاب.......77656539

تهرانپارس...............77824464

ولیعصر...................88836355

شهران...................44075567

پیروزی،بلوار............33067755

وحدت اسلامی........55064839

نیایش،سئول...........88056798

طالقانی،بهار...........88321828

 

آریا گستر

تخلیه چاه و لوله بازکنی

کد اقتصادی،بیمه،ثبت

کارشناسی رایگان

تمام نقاط….........88675333

شمیرانات.........…..22634004

مطهری...............88533184

نیاوران...................22610047

طالقانی،بهار.......... 88533185

جردن.....................22610048

7تیر،کریمخان..........88675333

انقلاب،جمهوری.......66378260

کل غرب تهران.........44607847

کل شرق تهران........77531845

سعادت آباد.............22635142

شریعتی.................22635143

 

اعتماد

لوله بازکنی و تخلیه چاه

رفع نم و بو – شبانه روزی

 

نیاوران….................22622681

سید خندان.....…..….88475319

میرداماد،ظفر.....…....22908895

سهروردی............. 88475314

شریعتی................77574341

مینی سیتی..........22622681

مرزداران.................44298890

طالقانی،بهار..........77574341

پاسداران...............22908895

صادقیه..................44298890

 

حقیقت

تخلیه چاه،لوله بازکنی

رفع بو – ریزش چاه

بازدید رایگان- (نرخ دولتی)

 

نیاوران.....................22617547

شریعتی..........…..….88474808

ولیعصر.....................88474807

کل صادقیه................44447033

طالقانی...................77552091

میرداماد،ظفر.............22617547

بهشتی،مطهری........88474807

ونک،جردن...............88474808

جمهوری..................66356286

 

لوله بازکنی

تخلیه چاه – ریزش چاه

شبانه روزی

 

شمال........22254191

شرق.........77709298

جمهوری.....66893300

نظام آباد.....77698527

 

 

لوله بازکنی 24 ساعته

تخلیه،لایروبی چاه

سپتیک،کانال،تمام نقاط

 

مستقیم          22252060

بی واسطه     88432570

کل تهران    0912973364

22696020

22661523

لوله بازکنی- تخلیه چاه

 

حفر چاه – لایروبی

تهران و حومه

 

09122409295

77561212

لوله بازکنی-تخلیه چاه

رفع نم و بو

شبانه روزی

 

مرکز................88402538

تمام نقاط....09199377670

شمال........09106798596

 

تخلیه چاه با پمپ مکنده و لجن کش

 

لوله بازکنی ارزان و فوری

با 45% تخفیف

 

09197304006

 

تخلیه چاه با دستگاه مکنده

 

40تانکر12 تائی با پمپ مکنده

شبانه روزی

مستقیم با راننده

 

09121937090

 

 

لوله بازکنی

 

استادکار

ارزانتر از همه جا – بیواسطه

50% تخفیف

 

09191080216

 

ارزان + ارزان + واقعی

 

لوله بازکنی،تخلیه چاه،لایروبی

حفاری ریزش

20 دقیقه کل تهران

 

رجبی 09105394070

تخلیه چاه با پمپ مکنده

 

تانکر 12 تائی – لایروبی

لوله بازکنی فوری

50% تخفیف

 

09125803056

 

ارزانتر از همه جا

 

لوله بازکنی – تخلیه چاه

با دستگاه مکنده

 

09123006995

 

سایت حراج ایران مکانی مناسب جهت تبلیغات و ارائه خدمات شما

 

 

HarajIran.net

Info@harajiran.net

09123402347

44600829

آتاگستر

تخلیه چاه و لوله بازکنی

 

آفریقا،الهیه….........22208085

7تیر،مطهری.........…..88477983

کل غرب................44467990

طالقانی،بهار........... 77622947

میرداماد،ظفر............22670840

عباس آباد................88477940

شریعتی،دولت.........22208085

سید خندان..............77622947

پاسداران.................22670840

جاده کرج.................44467990

 

 

سحر خیزان

لوله بازکنی و تخلیه چاه

نرخ دولتی – بازدید رایگان

 

آفریقا…................22301474

ظفر،میرداماد.....….22890785

عباس آباد......…....88402518

مفتح،کریمخان...... 88402539

صادقیه،پونک.........44216654

ولیعصر.................88757095

طالقانی،سمیه......77578933

شریعتی،دولت......88402518

 

نرخ دولتی

تخلیه چاه،لوله بازکنی

حفاری،رفع نم

لایروبی چاه نو و کهنه

 

شمیرانات................22225943

هفت حوض..........….77582684

آرژانتین...................88775062

اشرفی...................44229503

پونک......................44606377

طالقانی.................77582684

جاده کرج................44606377

پیروزی...................33254955