بانک دی

 

صاحب حساب : مهران طاهریان

شماره کارت : 5029 3810 2404 8514

شماره حساب : 020125041003

شماره شبا :

IR74 - 0660 0000 0020 3456 0410 - 03

 

بانک سامان

 

صاحب حساب : مهران طاهریان

شماره کارت : 6219 8610 3936 9243

شماره حساب : 812 800 865108 -2

شماره شبا :

IR71 - 0560 0812 8000 0865 1080- 02

اطلاعات حساب بانکی سایت حراج ایران

در صورت وایزی هر گونه وجه به شماره حساب های این سایت که در جداول روبرو ذکر شده است با تماس با شماره 09123402347 شماره پیگیری و مبلغ واریز شده را به مسئولین سایت اطلاع دهید

تا در اسرع وقت نسبت به ارسال کلای شما و یا درج آگهی شما اقدام شود .